Phóng sự VTC1 về Smart Motor Viettel

Phóng sự VTC1 về Smart Motor Viettel

Monday, 09 May 2016

Phòng sự của VTC1 trong chương trình 10 phút cập nhật về tính năng hữu ích của Smart Motor Viettel